Tworzenie własnych piosenek

WIP
Poradnik będę powoli pisał i od razu wrzucał ostatnią wersję. Wszystkie błędy gramatyczne/językowe poprawie na końcu po napisaniu całości

1. Wstęp
2. Początek

3. Przygotowanie utworu muzycznego
4. Synchronizacja piosenki